Notaras pataria: nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

 

Perkant ir parduodant nekilnojamąjį turtą, sudarytas sandoris turi būti tvirtinamas notaro – kitu atveju sutartis laikoma negaliojančia. Apie svarbiausias nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutarčių sudarymo detales pasakoja Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarė Dalija Svirbutienė.

Kodėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis būtina tvirtinti pas notarą?

Tokį reikalavimą numato Civilinis kodeksas. Nekilnojamojo turto sandoriai yra laikomi vieni rimčiausių, juose operuojama didelėmis pinigų sumomis. Notaro patvirtintoje sutartyje nekilnojamojo turto pirkėjas ir pardavėjas nurodo savo įsipareigojimus dėl turto perdavimo, pinigų sumokėjimo sąlygas ir laiką, todėl sutartis tampa įrodymu ginčo atveju.

Kokias funkcijas prieš tvirtindami sandorį atlieka notarai?

Notarai valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose prieš sandorio sudarymą patikrina, ar parduodamas turtas priklauso pardavėjui, ar turtas nėra įkeistas ir areštuotas. Prieš parengdami dokumentus notarai išsiaiškina pirkėjo ir pardavėjo valią, išaiškina jiems atliekamo notarinio veiksmo prasmę ir teisines pasekmes, patikrina ir, jei trūksta, pareikalauja visų būtinų, originalių oficialių dokumentų. Patvirtinę sutartį notarai ne vėliau kaip per 24 valandas apie tai praneša nekilnojamojo turto registrui. Tokia tvarka padeda išvengti galimų sukčiavimo ir manipuliavimo nekilnojamuoju turtu atvejų. Nuo šiol notaro biure klientai patys užsako sandoriui būtiną Registrų centro pažymą, todėl dabar į Registrų centrą prieš pasirašant sutartį nereikia eiti.

Kuri šalis turi pasirinkti notarą: pirkėjas ar pardavėjas?

Tvirtindami sutartis notarai atlieka jiems valstybės deleguotas funkcijas ir atstovauja tiek pirkėjo, tiek pardavėjo interesams. Visai nesvarbu, kuris iš sandorio dalyvių pasirenka notarą, todėl galima kreiptis į bet kurį notarų biurą.

Kas turi būti nurodoma nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje?

Sutartyje turi būti nurodyti tikslūs duomenys apie parduodamą nekilnojamąjį daiktą, taip pat tiksli pardavimo kaina, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą perėjimo pirkėjui terminas. Į sutartį įtraukiami visi pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai – pinigų sumokėjimo sąlygos ir etapai, susitarimas dėl paliekamų baldų, dėl išsikėlimo laiko, komunalinių paslaugų ir kitų mokesčių apmokėjimo. Parduodant žemės sklypą, kuriame yra statinių ar kitokių objektų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas, t.y., ar žemės sklypas, kuriame yra statinių ar kitų nekilnojamųjų daiktų, parduodamas perduodant pirkėjui nuosavybės teises į tuos nekilnojamuosius daiktus, ar ne.

Kaip fiksuojamas sandorio užbaigimas?

Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą pirkėjui pereina jam priėmus perduodamą turtą. Daikto perdavimas gali būti iš karto numatytas pirkimo – pardavimo sutartyje arba užfiksuotas pardavėjo ir pirkėjo vėliau pasirašytu atskiru priėmimo–perdavimo aktu. Sandorio pabaiga taip pat gali būti užfiksuota išduotu liudijimu apie visišką ir tinkamą pirkėjo atsiskaitymą su pardavėju.

Ką reikia daryti, jei būstas ar žemė perkama už paskolą?

Tuomet notaras sutartį tvirtins tik įsitikinęs, kad jūs gausite banko paskolą ar pinigus pasiskolinsite iš kitų asmenų. To įrodymu gali būti kredito sutartis, taip pat kredito įstaigos garantinis raštas dėl kredito suteikimo. Perkant nekilnojamąjį turtą už paskolą, jis bus įkeičiamas kreditoriui notarui patvirtinus hipotekos lakštą.

Kokius pagrindinius dalykus būtina žinoti prieš sudarant sandorį?

Kadangi notaras pats patikrina, ar turtas priklauso jį norinčiam parduoti asmeniui, ar jis nėra įkeistas ar areštuotas, pirkėjui reikėtų tik įsitikinti, ar parduodamo turto savininkas neturi skolų už elektrą, vandenį ir kitas pasaugas teikiančioms įmonėms, savininkų bendrijai, ar turto savininkas yra sumokėjęs visus su turtu susijusius mokesčius. Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodykite tikrąją turto kainą, kurią turi sumokėti pirkėjas. Slėpdami realią turto kainą, rizikuojate iš pirkėjo negauti sutartyje nenumatytos pinigų dalies, jei ją žadama sumokėti po sutarties patvirtinimo. Tuo atveju, jei sutartis bus netikėtai nutraukta, atgausite tik sutartyje užfiksuotą pinigų sumą. Parduodant turtą nepraėjus trejiems metams nuo jo įgijimo, įstatymų nustatytais atvejais valstybei reikės sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį.

Kokie pagrindiniai dokumentai reikalingi kreipiantis į notarą?

Sudarant sandorį pirkėjui ir pardavėjui reikia turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pardavėjas turi notarui pateikti parduodamo turto nuosavybę patvirtinantį dokumentą. Parduodant arba už paskolą įkeičiant gyvenamąją patalpą tais atvejais, kai auginate nepilnamečių vaikų, įstatymų nustatytais atvejais būtinas teismo leidimas. Parduodant nekilnojamojo turto dalį, būtinas bendraturčių sutikimas. Jei turtas perkamas už paskolą, notarui reikės pateikti kredito sutartį arba garantinį raštą, kad jūs gausite paskolą. Kadangi reikalingų dokumentų sąrašas dėl įvairių aplinkybių neretai skiriasi, jums jį prieš sudarant sandorį nurodys notaras.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/law/notaras-pataria-nekilnojamojo-turto-pirkimas-ir-pardavimas.d?id=13614066